آدرس ساختمان اداری

اصفهان، خیابان مشتاق دوم، ابتدای خیابان حمزه اصفهانی، کوچه شماره یک، ساختمان شهید محمد گلشیرازی

تلفن

031-32689000

ایمیل

info@sepahanbattery.com

کدپستی

فکس

031-32689000

آدرس کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی اشترجان، خیابان شماره 14، کارخانه مجتمع صنعتی سپاهان باتری

تلفن

031-37608020

ایمیل

info@sepahanbattery.com

کدپستی

فکس

031-37608020