اخبار و رویداد ها
جشن ریبرندینگ سپاهان باتری

و اینست شکوه جشنی که شما ساختیدش...
همایش با شکوه سپاهان باتری برگزار و خبر ویژه ای توسط آقای براف مدیر عامل سوزوکی برای مشتریان ایران داده شد...