نمایشگاه قطعات خودرو تهران- آبان ۱۴۰۰

نمایشگاه قطعات خودرو تهران- آبان ۱۴۰۰

در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ آبان مجتمع صنعتی سپاهان باتری در سالن ۵، غرفه ۲۸ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافت. در طراحی غرفه توجه ویژه ای به باتری های نسل جدید شد و از شعار جدید، انرژی مثبت زندگی رونمایی شد. در طی چهار روز حضور در نمایشگاه، غرفه سپاهان باتری با استقبال بی نظیر فعالان صنعت باتری از سراسر ایران رو به رو شد و پذیرای بالغ بر ۲۰۰۰ نفر از مشتریان بود.

همزمان با برگزاری نمایشگاه در روز دوم، از برند اطلس که حاصل همکاری مشترک مجتمع صنعتی سپاهان باتری و شرکت اطلس توسعه زرین رونمایی شد. این رونمایی با حضور مدیران ارشد هردو مجموعه برگزار شد که جمعیت زیادی در ایران رونمایی شرکت کردند.در روز سوم، از آغاز همکاری مشترک مجتمع صنعتی سپاهان باتری در غرفه بازرگانی پیام زارع رونمایی شد که حاصل این همکاری محصول برند مول بود.