مزایای باتری پریمیوم اتمیک

باتری پریمیوم اتمیک با مزایایی چون شبکه با تکنولوژی جدید و بهبود دوام چرخه‌ای تا ۱.۵ برابر باتری های متداول، پیشنهاد سپاهان باتری برای خودروهای پیشرفته است. انواع مختلف باتری پریمیوم اتمیک در آمپراژهای مختلف توسط سپاهان باتری به بازار عرضه می‌شود.

مزایا و گارانتی باتری پریمیوم اتمیک

باتـری‌ پریمیوم اتمیک

مزایای باتری پریمیوم اتمیک (Premium)

  • شبکه با تکنولوژی جدید
  • بهبود دوام چرخه‌ای تا ۱.۵ برابر باتری‌های متداول
  • مناسب برای خودروهای پیشرفته و خودروهایی که نسبت به خودروهای معمول آپشن بیشتری دارند.
  • متناسب با آخرین استانداردهای خودروسازان
  • طراحی شده برای استفاده بدون نیاز به مراقبت
مزایای باتری تروپیکال و EFB- محافظ قطب ها

محافظ قطب‌ها

مزایای باتری پریمیوم اتمیک و EFB اوربیتال- شبکه با تکنولوژی جدید

شبکه با تکنولوژی جدید

مزایای باتری متداول ، تروپیکال و EFB -ضد انفجار

ضد انفجار

مزایای باتری متداول و تروپیکال و EFB -بدون نیاز به نگهداری

بدون نیاز به نگهداری

مزایای باتری متداول و تروپیکال و EFB-قابلیت بازیافت

قابل بازیافت

مزایای باتری پریمیوم اتمیک- طول عمر 1/5 برابر باتری های متداول

۱/۵ برابر طول عمر

مزایای باتری پریمیوم اتمیک و EFB اوربیتال- محصولات با تکنولوژی جدید

محصول با تکنولوژی جدید

مزایای باتری متداول و تروپیکال و EFB-خود دشارژی پایین

خود دشارژی پایین

انواع باتری پریمیوم اتمیک به همراه جزئیات

باتری پریمیوم اتمیک - تیپ B20
کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپر ساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد
طبق استاندارد EN
(آمپر)
ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 35B20Lسیلد۳۵۵۲۳۵۰۱۹۷۱۲۹۲۲۷
PRE. SMF 35B20Rسیلد۳۵۵۲۳۵۰۱۹۷۱۲۹۲۲۷

باتری پریمیوم اتمیک - تیپ B24

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپر ساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد
طبق استاندارد EN
(آمپر)
ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF45B24Lسیلد۴۰۷۰۴۲۵۲۳۸۱۲۹۲۲۷
PRE. SMF 45B24Rسیلد۴۰۷۰۴۲۵۲۳۸۱۲۹۲۲۷

باتری پریمیوم اتمیک - تیپ D23

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپر ساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد
طبق استاندارد EN
(آمپر)
ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 60D23Lسیلد۶۰۹۸۵۲۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵
PRE. SMF 60D23Rسیلد۶۰۹۸۵۲۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵
PRE. SMF 66D23Lسیلد۶۶۱۱۰۵۶۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵
PRE. SMF 66D23Rسیلد۶۶۱۱۰۵۶۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵

باتری پریمیوم اتمیک - تیپ D26

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپر ساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد
طبق استاندارد EN
(آمپر)
ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 70D26Lسیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
PRE. SMF 70D26Rسیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
PRE. SMF 75D26Lسیلد۷۵۱۲۸۶۶۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
PRE. SMF 75D26Rسیلد۷۵۱۲۸۶۶۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپر ساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد
طبق استاندارد EN
(آمپر)
ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 70D31Lسیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 70D31Rسیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 80D31Lسیلد۸۰۱۳۸۶۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 80D31Rسیلد۸۰۱۳۸۶۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 90D31Lسیلد۹۰۱۵۸۷۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 90D31Rسیلد۹۰۱۵۸۷۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 100D31Lسیلد۱۰۰۱۷۹۸۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 100D31Rسیلد۱۰۰۱۷۹۸۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵

باتری پریمیوم اتمیک - تیپ L2

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE.SMF 55018سیلد۵۰۷۹۴۷۰۲۴۲۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 55519سیلد۵۵۸۸۵۰۵۲۴۲۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 56020سیلد۶۰۹۸۵۶۰۲۴۲۱۷۵۱۹۰

باتری پریمیوم اتمیک - تیپ L3

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 56630سیلد۶۶۱۱۰۵۹۵۲۷۸۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 57031سیلد۷۰۱۱۸۶۵۰۲۷۸۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 57432سیلد۷۴۱۲۶۶۸۵۲۷۸۱۷۵۱۹۰

باتری پریمیوم اتمیک - تیپ L5

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 58840سیلد۸۸۱۵۴۸۳۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 59041سیلد۹۰۱۵۸۸۶۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 60042سیلد۱۰۰۱۷۹۹۲۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰

انواع باتری پریمیوم اتمیک را در کاتالوگ سپاهان باتری ببینید

مشاهده انواع دیگر باتری خودرو