مزایای باتری تروپیکال اوربیتال

مزایای باتری تروپیکال اوربیتال

با طول عمر ۱.۵ برابر، کاهش مصرف آب و مقاومت در برابر خوردگی در دمای بالا، بهترین انتخاب برای باتری ماشین در مناطق گرمسیری است. انواع مختلف باتری تروپیکال اوربیتال در آمپراژهای مختلف توسط سپاهان باتری به بازار عرضه می‌شود.

خرید باتری خودرو

باتری تروپیکال اوربیتال

مزایای باتری تروپیکال اوربیتال (Tropical)

  • کاهش مصرف آب
  • مقاومت در برابر خوردگی شبکه در دمای بالا
  • بهبود عملکرد در دمای بالا تا ۱.۵ برابر باتری‌های متداول
  • مناسب برای مناطق گرمسیری
مزایای باتری تروپیکال و EFB- محافظ قطب ها

محافظ قطب‌ها

مزایای باتری متداول و تروپیکال و EFB-خود دشارژی پایین

خود دشارژی پایین

مزایای باتری متداول ، تروپیکال و EFB -ضد انفجار

ضد انفجار

مزایای باتری متداول و تروپیکال و EFB -بدون نیاز به نگهداری

بدون نیاز به نگهداری

مزایای باتری تروپیکال -مناسب برای مناطق گرمسیری

مناسب برای مناطق گرمسیر

مزایای باتری تروپیکال - مقاوم در برابر خوردگی

مقاوم در برابر خوردگی

مزایای باتری متداول و تروپیکال و EFB-قابلیت بازیافت

قابل بازیافت

مزایای باتری تروپیکال - حداقل مصرف آب

حداقل مصرف آب

خرید باتری خودرو

انواع باتری تروپیکال اوربیتال به همراه جزئیات

باتری تروپیکال اوربیتال تیپ D23

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
TRP. SMF65D23Lسیلد۶۰۹۸۵۲۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵
TRP. SMF65D23Rسیلد۶۰۹۸۵۲۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵
TRP. SMF75D23Lسیلد۶۶۱۱۰۵۶۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵
TRP. SMF75D23Rسیلد۶۶۱۱۰۵۶۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵

باتری تروپیکال اوربیتال تیپ D26(N50)

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
TRP. SMF50D26L (N50L)سیلد۴۷۷۳۴۲۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
TRP. SMF50D26R (N50)سیلد۴۷۷۳۴۲۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
TRP.SMF75D26Lسیلد۶۶۱۱۰۵۶۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
TRP. SMF75D26Rسیلد۶۶۱۱۰۵۶۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
TRP. SMF80D26L (NX110-5L)سیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
TRP. SMF80D26R (NX110-5)سیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
TRP. SMF90D26Lسیلد۷۵۱۲۸۶۶۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
TRP. SMF90D26Rسیلد۷۵۱۲۸۶۶۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵

باتری تروپیکال اوربیتال تیپ D31(N70)

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
TRP. SMF75D31L (N70L)سیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
TRP. SMF75D31R (N70)سیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
TRP. SMF95D31Lسیلد۸۰۱۳۸۶۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
TRP. SMF95D31Rسیلد۸۰۱۳۸۶۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
TRP. SMF105D31Lسیلد۹۰۱۵۸۷۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
TRP. SMF105D31Rسیلد۹۰۱۵۸۷۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
TRP. SMF120D31Lسیلد۱۰۰۱۷۹۸۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
TRP. SMF120D31Rسیلد۱۰۰۱۷۹۸۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵

باتری تروپیکال اوربیتال تیپ L1

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
SMF52880سیلد۲۸۴۰۲۳۵۲۰۷۱۷۵۱۹۰
TRP. SMF54459سیلد۴۰۶۱۳۸۰۲۰۷۱۷۵۱۹۰
TRP. SMF54507سیلد۴۵۷۰۴۱۵۲۰۷۱۷۵۱۹۰
TRP. SMF55090سیلد۵۰۷۹۴۷۰۲۰۷۱۷۵۱۹۰

باتری تروپیکال اوربیتال تیپ L2

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
TRP.SMF55018سیلد۵۰۷۹۴۷۰۲۴۲۱۷۵۱۹۰
TRP.SMF55559سیلد۵۵۸۸۵۰۵۲۴۲۱۷۵۱۹۰
TRP.SMF56019سیلد۶۰۹۸۵۶۰۲۴۲۱۷۵۱۹۰

باتری تروپیکال اوربیتال تیپ L3

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
TRP. SMF56638سیلد۶۶۱۱۰۵۹۵۲۷۸۱۷۵۱۹۰
TRP. SMF57031سیلد۷۰۱۱۸۶۵۰۲۷۸۱۷۵۱۹۰
TRP.SMF57220سیلد۷۲۱۲۶۶۸۵۲۷۸۱۷۵۱۹۰
TRP.SMF57412سیلد۷۴۱۲۶۶۸۵۲۷۸۱۷۵۱۹۰

باتری تروپیکال اوربیتال تیپ L5

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
TRP. SMF58439سیلد۸۴۱۴۶۷۷۵۳۷۷۱۷۵۱۹۰
TRP. SMF58827سیلد۸۸۱۵۴۸۳۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰
TRP. SMF59018سیلد۹۰۱۵۴۸۳۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰
——سیلد۹۴۱۵۸۸۶۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰
TRP. SMF60044سیلد۱۰۰۱۷۹۹۲۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰
خرید باتری خودرو

انواع باتری تروپیکال اوربیتال را در کاتالوگ سپاهان باتری ببینید

مشاهده انواع دیگر باتری خودرو