مزایای باتری پریمیوم اوربیتال

باتری پریمیوم اوربیتال به دلیل مزایایی چون طول عمر ۱.۵ برابر، تکنولوژی جدید و تناسب با آخرین استاندارد خودرو سازان، جزء با کیفیت ترین باتری های ماشین و پیشنهاد سپاهان باتری برای خودروهای پیشرفته است. انواع مختلف باتری پریمیوم اوربیتال در آمپراژهای مختلف توسط سپاهان باتری به بازار عرضه می‌شود.

مزایای باتری پریمیوم اوربیتال سپاهان باتری
خرید باتری خودرو

باتری پریمیوم اوربیتال

مزایای باتری‌ پرمیوم اوربیتال (Premium)

  • شبکه با تکنولوژی جدید
  • بهبود دوام چرخه‌ای تا ۱.۵ برابر باتری‌های متداول
  • مناسب برای خودروهای پیشرفته و خودروهایی که نسبت به خودروهای معمول آپشن بیشتری دارند.
  • متناسب با آخرین استانداردهای خودروسازان
  • طراحی شده برای استفاده بدون نیاز به مراقبت و نگهداری
مزایای باتری تروپیکال و EFB- محافظ قطب ها

محافظ قطب‌ها

مزایای باتری پریمیوم اتمیک و EFB اوربیتال- شبکه با تکنولوژی جدید

شبکه با تکنولوژی جدید

مزایای باتری متداول ، تروپیکال و EFB -ضد انفجار

ضد انفجار

مزایای باتری متداول و تروپیکال و EFB -بدون نیاز به نگهداری

بدون نیاز به نگهداری

مزایای باتری متداول و تروپیکال و EFB-قابلیت بازیافت

قابل بازیافت

مزایای باتری پریمیوم اتمیک- طول عمر 1/5 برابر باتری های متداول

۱/۵ برابر طول عمر

مزایای باتری پریمیوم اتمیک و EFB اوربیتال- محصولات با تکنولوژی جدید

محصول با تکنولوژی جدید

مزایای باتری متداول و تروپیکال و EFB-خود دشارژی پایین

خود دشارژی پایین

خرید باتری خودرو

انواع باتری پریمیوم اوربیتال به همراه جزئیات

کد محصول نوع باتری ظرفیت ۲۰ ساعت
(آمپر)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 35B20L سیلد ۳۵ ۵۲ ۳۵۰ ۱۹۷ ۱۲۹ ۲۲۷
PRE. SMF 35B20R سیلد ۳۵ ۵۲ ۳۵۰ ۱۹۷ ۱۲۹ ۲۲۷
کد محصول نوع باتری ظرفیت ۲۰ ساعت
(آمپر)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF45B24L سیلد ۴۰ ۷۰ ۴۲۵ ۲۳۸ ۱۲۹ ۲۲۷
PRE. SMF 45B24R سیلد ۴۰ ۷۰ ۴۲۵ ۲۳۸ ۱۲۹ ۲۲۷
کد محصول نوع باتری ظرفیت ۲۰ ساعت
(آمپر)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 60D23L سیلد ۶۰ ۹۸ ۵۲۰ ۲۳۸ ۱۷۸ ۲۲۵
PRE. SMF 60D23R سیلد ۶۰ ۹۸ ۵۲۰ ۲۳۸ ۱۷۸ ۲۲۵
PRE. SMF 66D23L سیلد ۶۶ ۱۱۰ ۵۶۰ ۲۳۸ ۱۷۸ ۲۲۵
PRE. SMF 66D23R سیلد ۶۶ ۱۱۰ ۵۶۰ ۲۳۸ ۱۷۸ ۲۲۵
کد محصول نوع باتری ظرفیت ۲۰ ساعت
(آمپر)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 70D26L سیلد ۷۰ ۱۱۸ ۶۲۰ ۲۵۷ ۱۷۶ ۲۲۵
PRE. SMF 70D26R سیلد ۷۰ ۱۱۸ ۶۲۰ ۲۵۷ ۱۷۶ ۲۲۵
PRE. SMF 75D26L سیلد ۷۵ ۱۲۸ ۶۶۰ ۲۵۷ ۱۷۶ ۲۲۵
PRE. SMF 75D26R سیلد ۷۵ ۱۲۸ ۶۶۰ ۲۵۷ ۱۷۶ ۲۲۵
کد محصول نوع باتری ظرفیت ۲۰ ساعت
(آمپر)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 70D31L سیلد ۷۰ ۱۱۸ ۶۲۰ ۳۰۶ ۱۷۵ ۲۲۵
PRE. SMF 70D31R سیلد ۷۰ ۱۱۸ ۶۲۰ ۳۰۶ ۱۷۵ ۲۲۵
PRE. SMF 80D31L سیلد ۸۰ ۱۳۸ ۶۶۰ ۳۰۶ ۱۷۵ ۲۲۵
PRE. SMF 80D31R سیلد ۸۰ ۱۳۸ ۶۶۰ ۳۰۶ ۱۷۵ ۲۲۵
PRE. SMF 90D31L سیلد ۹۰ ۱۵۸ ۷۶۰ ۳۰۶ ۱۷۵ ۲۲۵
PRE. SMF 90D31R سیلد ۹۰ ۱۵۸ ۷۶۰ ۳۰۶ ۱۷۵ ۲۲۵
PRE. SMF 100D31L سیلد ۱۰۰ ۱۷۹ ۸۶۰ ۳۰۶ ۱۷۵ ۲۲۵
PRE. SMF 100D31R سیلد ۱۰۰ ۱۷۹ ۸۶۰ ۳۰۶ ۱۷۵ ۲۲۵
کد محصول نوع باتری ظرفیت ۲۰ ساعت
(آمپر)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE.SMF 55018 سیلد ۵۰ ۷۹ ۴۷۰ ۲۴۲ ۱۷۵ ۱۹۰
PRE. SMF 55519 سیلد ۵۵ ۸۸ ۵۰۵ ۲۴۲ ۱۷۵ ۱۹۰
PRE. SMF 56020 سیلد ۶۰ ۹۸ ۵۶۰ ۲۴۲ ۱۷۵ ۱۹۰
کد محصول نوع باتری ظرفیت ۲۰ ساعت
(آمپر)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 56630 سیلد ۶۶ ۱۱۰ ۵۹۵ ۲۷۸ ۱۷۵ ۱۹۰
PRE. SMF 57031 سیلد ۷۰ ۱۱۸ ۶۵۰ ۲۷۸ ۱۷۵ ۱۹۰
PRE. SMF 57432 سیلد ۷۴ ۱۲۶ ۶۸۵ ۲۷۸ ۱۷۵ ۱۹۰
کد محصول نوع باتری ظرفیت ۲۰ ساعت
(آمپر)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد طبق استاندارد EN ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 58840 سیلد ۸۸ ۱۵۴ ۸۳۰ ۳۷۷ ۱۷۵ ۱۹۰
PRE. SMF 59041 سیلد ۹۰ ۱۵۸ ۸۶۰ ۳۷۷ ۱۷۵ ۱۹۰
PRE. SMF 60042 سیلد ۱۰۰ ۱۷۹ ۹۲۰ ۳۷۷ ۱۷۵ ۱۹۰

باتری پریمیوم اوربیتال تیپ B20

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 35B20Lسیلد۳۵۵۲۳۵۰۱۹۷۱۲۹۲۲۷
PRE. SMF 35B20Rسیلد۳۵۵۲۳۵۰۱۹۷۱۲۹۲۲۷

باتری پریمیوم اوربیتال تیپ B24

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF45B24Lسیلد۴۰۷۰۴۲۵۲۳۸۱۲۹۲۲۷
PRE. SMF 45B24Rسیلد۴۰۷۰۴۲۵۲۳۸۱۲۹۲۲۷

باتری پریمیوم اوربیتال تیپ D23

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 60D23Lسیلد۶۰۹۸۵۲۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵
PRE. SMF 60D23Rسیلد۶۰۹۸۵۲۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵
PRE. SMF 66D23Lسیلد۶۶۱۱۰۵۶۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵
PRE. SMF 66D23Rسیلد۶۶۱۱۰۵۶۰۲۳۸۱۷۸۲۲۵

باتری پریمیوم اوربیتال تیپ D26

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 70D26Lسیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
PRE. SMF 70D26Rسیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
PRE. SMF 75D26Lسیلد۷۵۱۲۸۶۶۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵
PRE. SMF 75D26Rسیلد۷۵۱۲۸۶۶۰۲۵۷۱۷۶۲۲۵

باتری پریمیوم اوربیتال تیپ D31

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپرساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)

جریان راه اندازی سرد

طبق استاندارد EN

(آمپر)

ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 70D31Lسیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 70D31Rسیلد۷۰۱۱۸۶۲۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 80D31Lسیلد۸۰۱۳۸۶۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 80D31Rسیلد۸۰۱۳۸۶۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 90D31Lسیلد۹۰۱۵۸۷۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 90D31Rسیلد۹۰۱۵۸۷۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 100D31Lسیلد۱۰۰۱۷۹۸۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵
PRE. SMF 100D31Rسیلد۱۰۰۱۷۹۸۶۰۳۰۶۱۷۵۲۲۵

باتری پریمیوم اوربیتال تیپ L2

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپر ساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد
طبق استاندارد EN
(آمپر)
ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE.SMF 55018سیلد۵۰۷۹۴۷۰۲۴۲۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 55519سیلد۵۵۸۸۵۰۵۲۴۲۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 56020سیلد۶۰۹۸۵۶۰۲۴۲۱۷۵۱۹۰

باتری پریمیوم اوربیتال تیپ L3

کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپر ساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد
طبق استاندارد EN
(آمپر)
ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 56630سیلد۶۶۱۱۰۵۹۵۲۷۸۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 57031سیلد۷۰۱۱۸۶۵۰۲۷۸۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 57432سیلد۷۴۱۲۶۶۸۵۲۷۸۱۷۵۱۹۰
کد محصولنوع باتریظرفیت ۲۰ ساعته
(آمپر ساعت)
ظرفیت ذخیره
(دقیقه)
جریان راه اندازی سرد
طبق استاندارد EN
(آمپر)
ماکزیمم ابعاد باتری
(میلیمتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع کل (میلیمتر)
PRE. SMF 58840سیلد۸۸۱۵۴۸۳۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 59041سیلد۹۰۱۵۸۸۶۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰
PRE. SMF 60042سیلد۱۰۰۱۷۹۹۲۰۳۷۷۱۷۵۱۹۰
خرید باتری خودرو

انواع باتری پریمیوم اوربیتال را در کاتالوگ سپاهان باتری ببینید

مشاهده انواع دیگر باتری خودرو