به خانواده بزرگ سپاهان باتری بپیوندید

داستان سپاهان باتری
کارجوی گرامی ضمن گرامی‌داشت ورود شما به غرفه مجتمع صنعتی سپاهان باتری در دومین نمایشگاه کار اصفهان، خواهشمندیم با تکمیل فرم زیر همکاران ما در بخش سرمایه‌های انسانی در راستای جذب اعضای جدید برای خانواده بزرگ سپاهان باتری، کمک نمایید
داستان سپاهان باتری

با نظرات و پیشنهادات خود ما را در بهبود ارائه خدمات یاری رسانید

لطفـا ضمـن تکمیــل فـرم روبه‌رو در رابطــه با غرفـه «مجتمــع صنعتــی سپاهــان باتــری» در دومین نمایشگاه کار اصفهان، نظرات و پیشنهـادات خود را در بخش انتهایی فرم اعلام نمائید. نظرات شما مشتریان و همراهان گرامی ما را در بهبـود ارائه خدمات هر چه بهتر یاری می‌رساند
[totalpoll id="36627"]