باتری تیبا

باتری تیبا چند آمپر است؟

باتری تیبا در هر دو نوع ۱ و ۲ دارای آمپراژ باتری و ولتاژ یکسانی است. برای خرید باتری برای تیبا به نکات گفته شده دقت کنید.

باتری ال 90

باتری ال ۹۰ و نحوه افزایش طول عمر آن

نیاز است از میزان آمپر و نحوه استفاده از باتری ماشین ال ۹۰ آگاه باشید تا بتوانید طول عمر باتری ال ۹۰ را افزایش دهید و عملکرد آن را بهبود ببخشید.