باتری تیبا

باتری تیبا چند آمپر است؟

باتری تیبا در هر دو نوع ۱ و ۲ دارای آمپراژ باتری و ولتاژ یکسانی است. برای خرید باتری برای تیبا به نکات گفته شده دقت کنید.