نصب باتری ماشین

نصب باتری ماشین و اصول نگهداری از آن

اگر باتری ماشین شما دچار مشکل شده و  باتری خالی می‌کند و یا نور چراغ‌های جلو کم نور شده‌اند، به احتمال زیاد شما نیاز به باتری جدید برای ماشین خود دارید.