ماشین هیبریدی

آشنایی با ماشین هیبریدی و stop-start

هروسیله‌ای که از ادغام دو یا چند پیشرانه انتقال نیرو که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به سیستم انتقال قدرت وابسته است “ماشین هیبریدی” نامیده می‌شود.