باتری ال 90

باتری ال ۹۰ و نحوه افزایش طول عمر آن

نیاز است از میزان آمپر و نحوه استفاده از باتری ماشین ال ۹۰ آگاه باشید تا بتوانید طول عمر باتری ال ۹۰ را افزایش دهید و عملکرد آن را بهبود ببخشید.

نصب باتری ماشین

نصب باتری ماشین و اصول نگهداری از آن

اگر باتری ماشین شما دچار مشکل شده و  باتری خالی می‌کند و یا نور چراغ‌های جلو کم نور شده‌اند، به احتمال زیاد شما نیاز به باتری جدید برای ماشین خود دارید.