آدرس ساختمان اداری

اصفهان، خیابان مشتاق دوم، خیابان حمزه اصفهانی جنوبی، بن‌بست شهید گلشیرازی

تلفن

۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۰۰

ایمیل

info@sepahanbattery.com

کدپستی

۸۱۵۸۸۵۷۵۵۱

فکس

۰۳۱-۳۲۶۸۹۰۸۷

آدرس کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی اشترجان، خیابان چهاردهم (مجتمع صنعتی سپاهان باتری)

تلفن

۰۳۱-۳۷۶۰۸۰۲۰

ایمیل

info@sepahanbattery.com

کدپستی

۸۴۶۵۱۹۷۱۷۱

فکس

۰۳۱-۳۷۶۰۸۰۳۰