ریخته گری

در مجتمع صنعتی سپاهان باتری (SBIC) از سیستم تولید ریخته‌گری برای تنوع در ارائه محصولات، تکمیل سبد محصولات، تامین نیاز مشتری و تولید انواع خاصی از باتری استفاده می‌شود. برای ریخته‌گری شبکه‌ دو روش وجود دارد:


۱. فناوری ریخته‌گری ثقلی جهت تولید صفحات مثبت و منفی باتری‌های صنعتی
۲. فناوری ریخته‌گری روتاری برای تولید شبکه‌های منفی که در باتری‌های خودرویی استفاده می‌شود.

اکسپندد

شرکت سپاهان باتری از فناوری اکسپندد (Ex-met) در تولید صفحه برای برخی از انواع باتری‌ها استفاده می‌کند. در این روش ابتدا نوار سربی پس از ریخته‌گری و نورد پیوسته تهیه و به صورت کلاف جمع‌آوری می‌شود. پس از گذراندن زمان ماندگاری، نوارهای تولیدشده وارد خط خمیر مالی می‌شوند. سپس نوار باز شده و با استفاده از دستگاه پرفورمر شبکه اکسپندد تولید و سپس توسط دستگاه خمیرمالی مواد فعال بر روی شبکه‌ها افزوده می‌شود و در نهایت توسط یک جداکننده به صورت صفحات تکی بریده می‌شوند. صفحات خمیرمالی شده پس از عبور از تانل خشک‌کن در انتها جمع‌آوری و دسته‌بندی می‌شوند.

پانچ

در سیستم پانچ، آلیاژ سرب به صورت نوارهای عریض ریخته‌گری شده و پس از عبور از سیستم نورد به صورت کلاف،  رول می‌شوند که به تدریج در دستگاه پانچ، پانچ شده و به شبکه تبدیل می‌شوند. مزیت این سیستم کاهش رشد شبکه برای حفظ مواد فعال است. با استفاده از این فناوری شبکه‌های موردنیاز برای برخی از محصولات تامین می‌شود.