مصرف کننده گرامی پرسش نامه حاضر در جهت بهبود ارائه محصولات و خدمات شرکت سپاهان باتری طراحی شده است. با تکمیل آن ما را در این مهم یاری رسانید.

سوالات رضایت سنجی مصرف کنندگان

مصرف کننده گرامی پرسشنامه حاضر در جهت بهبود ارائه محصولات و خدمات شرکت سپاهان باتری طراحی شده است. با تکمیل ان ما را در این مهم یاری رسانید. همچنین با تکمیل این پرسشنامه در قرعه کشی های ماهانه سپاهان باتری شرکت کنید.

چناچه تمایل به شرکت در قرعه کشی دارید، لطفا نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد نمایید در غیر اینصورت گزینه ارسال را انتخاب نمایید.