سپاهان باتری

مجتمع صنعتی سپاهان باتری به عنوان بزرگترین تولیدکننده باتری‌های خودرویی و باتری‌های صنعتی در بخش خصوصی کشور با راه‌­اندازی خطوط جدید منطبق با ضوابط محیط ‌زیست  و بهره‌­گیری از سامانه­‌های رباتیک در جهت تولید با کیفیت، سرعت و تنوع بیشتر و همچنین خطای کمتر گام برداشته است و اکنون با دارا بودن تجهیزات پیشرفته قادر به طراحی و تولید انواع باتری‌های سیلد و غیرسیلد بر اساس استانداردهای جهانی و در آمپراژهای ۳۲ تا ۲۲۰ آمپر است.

قبل
بعدی
قبل
بعدی

سپاهان باتری

مجتمع صنعتی سپاهان باتری به عنوان بزرگترین تولیدکننده باتری‌های خودرویی و باتری‌های صنعتی در بخش خصوصی کشور با راه‌­اندازی خطوط جدید منطبق با ضوابط محیط ‌زیست  و بهره‌­گیری از سامانه­‌های رباتیک در جهت تولید با کیفیت، سرعت و تنوع بیشتر و همچنین خطای کمتر گام برداشته است و اکنون با دارا بودن تجهیزات پیشرفته قادر به طراحی و تولید انواع باتری‌های سیلد و غیرسیلد بر اساس استانداردهای جهانی و در آمپراژهای ۳۲ تا ۲۲۰ آمپر است.

برای مشاهده انواع باتری ها برند مورد نظر را انتخاب کنید

باتری‌های صنعتی

باتری‌های خودرویی

باتری‌های صنعتی

باتری‌های خودرویی

خودکفایی در تولید و تامین کلیه مواد اولیه در سپاهان باتری

موجب اطمینان از تولید و تامین بازار  مورد نیاز کشور در سال های آتی شده

و افق روشنی را فرا روی صنعت باتری کشور قرار داده است

سامانه جستجوی باتری بر اساس خودرو

برند و مدل خود را انتخاب کنید