اولین رویداد ملی حمل و نقل دانش بنیان

رویداد ملی حمل و نقل دانش بنیان

نخستین نمایشگاه ملی حمل و نقل دانش بنیان

مجتمع صنعتی سپاهان باتری در تاریخ ۱۱ الی ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در نخستین نمایشگاه ملی حمل و نقل دانش بنیان که با حضور مسئولان کشوری و استانی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، شرکت نمود.

هدف از حضور در نمایشگاه

حضور در این رویداد، به منظور گسترش و ایجاد تنوع در ارتباط و معرفی شرکت به صنعت حمل و نقل با هدف همکاری با صنایع مکمل، تحلیل رقبای حاضر در نمایشگاه و همچنین درک بهتر از صنعت حمل و نقل بوده است.