اصول نگهداری از باتری

دستورالعمل نصب ونگهداری ــ قبل از نصب باطری از صحت عملکرد سیستم های جانبی برق اتومبیل (دینام و آفتامات و …) اطمینان حاصل کنید.ــ در

روش های تست و تشخیص عیوب باتری

روش تست باتری زمانیکه قصد آزمایش باتری وجود دارد تنها نبایستی به میزان شارژ باتری بسنده کرد , بلکه علاوه بر آن باید وضعیت دینام