اصول نگهداری از باتری

دستورالعمل نصب ونگهداری ــ قبل از نصب باطری از صحت عملکرد سیستم های جانبی برق اتومبیل (دینام و آفتامات و …) اطمینان حاصل کنید.ــ در صورت عدم استفاده از خودرو به مدت طولانی کانکتورهای سر باتری را باز نموده و هنگام استفاده مجدد ابتدا کاناکتورها را متصل نموده ودر صورت عدم استارت خودرو، باتری را […]

روش های تست و تشخیص عیوب باتری

روش تست باتری زمانیکه قصد آزمایش باتری وجود دارد تنها نبایستی به میزان شارژ باتری بسنده کرد , بلکه علاوه بر آن باید وضعیت دینام برای اطمینان از شارژ شدن کافی باتری نیز مورد بررسی قرار گیرد. اندازه گیری میزان شارژ باتری میزان شارژ باتری با ولتمتر قابل اندازه گیری است برای اینکار معمولا بایستی […]